Zelená veda

Manažment kvality

Manažment kvality

Inteligentný a prísny postup riadenia kvality

Na správu celého systému a procesov používame inteligentný ERP systém.Dodržiavajte aj štandard IOS 9001: 2015. ISO 14001:2015, ISO45001:2018.

ERP

1. Správa projektových súborov 5. Kontrola zásob

2. Sledovanie materiálov 6. Prvý dnu, prvý von

3. Správa dodávateľov 7. Údaje o komponentoch

4. Manažment skladu 8. Manažment kusovníka

Kontrola a test nabíjačky striedavého prúdu

Kontrola a test DC nabíjačky